Erik: Problemet med tolkningsföreträde

Syftet med det här inlägget är inte att kritisera intersektionaliteten i stort, det kan mycket väl bli ett framtida inlägg. Istället kommer jag att diskutera begreppet tolkningsföreträde, och då främst…

Erik: En marxistisk antirasism

Är du också trött på den antirasism som upprätthålls av etablissemanget? Är du också trött på den godhetspropaganda som dagligen pumpas ut i massmedia? Du är inte ensam, och det finns…