Henning: Medlemsantalens fallande tendens

Den svenska vänstern är år 2017 svag och tillbakatryckt. Man förlorar arbetarröster till SD, det offentliga samtalet till borgerliga ledarskribenter och själva klasskampen till ett gäng inoljade yuppies som Lenin…

Erik: Problemet med tolkningsföreträde

Syftet med det här inlägget är inte att kritisera intersektionaliteten i stort, det kan mycket väl bli ett framtida inlägg. Istället kommer jag att diskutera begreppet tolkningsföreträde, och då främst…

Erik: En marxistisk antirasism

Är du också trött på den antirasism som upprätthålls av etablissemanget? Är du också trött på den godhetspropaganda som dagligen pumpas ut i massmedia? Du är inte ensam, och det finns…