Henning: Medlemsantalens fallande tendens

Den svenska vänstern är år 2017 svag och tillbakatryckt. Man förlorar arbetarröster till SD, det offentliga samtalet till borgerliga ledarskribenter och själva klasskampen till ett gäng inoljade yuppies som Lenin…