Erik: Återinför driftvärnet

Nedan följer en debattartikel som jag skrev sommaren 2017.

Rädsla för terrordåd har blivit en del av vardagen i flera europeiska huvudstäder. Bara sedan årsskiftet har 112 personer dött i samband med salafi-jihadistiska terrordåd, och antalet skadade är över ett tusen. Det finns inte heller något som tyder på att terrorn kommer minska, tvärtom menar terrorforskare att det kan bli värre.

I det senaste numret av al-Qaidas egen tidning uppmanas nu medlemmar att gå till attack mot den europeiska tågtrafiken. Enligt källor som Aftonbladet tagit del av ska al-Qaida dessutom ha bifogat utförliga instruktioner för hur man kan begå ett sådant terrordåd utan att själv stryka med. I Sverige är det många som regelbundet utnyttjar kollektivtrafiken, varför de som gör det förmodligen känner extra obehag av detta hot. Det finns flera verktyg som kan tas till för att bekämpa terrorism, och några av dem används redan. Här syftar jag exempelvis på olika former av förebyggande arbete samt den kontraterrorism som SÄPO ansvarar för. Dock finns det en del verktyg som ännu inte plockats fram, och i den närmast monotona strömningen mot militarisering och ökad övervakning skulle jag vilja föreslå ett bortglömt sådant; driftvärnet.

Under andra världskriget valde den dåvarande samlingsregeringen att inrätta ett driftvärn under Byggnads- och reparationsberedskapens regi. Arbetare inom driftvärnet gavs lagstadgad rätt att bära vapen, och uppgiften var att skydda myndigheter och arbetsplatser från yttre hot. Detta kunde röra sig om krig, utländskt spioneri eller terrorism. Arbetsplatser som innefattades i driftvärnet var samhällsviktiga sådana, såsom tågstationer, postkontor och televerkets lokaler. Varje svensk lokförare var under arbetstid utrustad med en k-pist, för att i händelse av nödsituation kunna skydda sin arbetsplats och upprätthålla dess funktion. Driftvärnet behölls under kalla kriget men minskade i storlek under 90-talet på grund av det förändrade omvärldsläget, för att sedan avvecklas helt vid 2005.

Vi behöver inte gå samma väg som Frankrike med militärer som patrullerar längs gatorna, och inte heller som Storbritannien med sin massiva övervakning (vilkas effektivitet kan diskuteras). Ett modernt driftvärn skulle istället ge arbetarna själva förmågan att försvara sina arbetsplatser mot terrorister som hoppar ut på rälsen eller intar tåget med vapen. Ge den samhällsbärande klassen en chans att försvara sina arbetsplatser. Återinför driftvärnet.